СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД

ЗАХИСТ ВІД ЗБИТКІВ

Участь господарств у страхуванні дозоляє не просто компенсувати втрати, зазнані через дію певного ризику, страхування дозволяє стабілізувати доходи у часі. Страхуючи своє виробництво, ви вносите страхові платежі. За рахунок коштів, які збирає страхова компанія у вас та інших виробників у вигляді страхових премій (плати за страхування), вона отримує ресурси, з яких у разі настання страхового випадку може компенсувати збитки господарству, котре потрапило у скрутне становище внаслідок дії факторів, що спричинили цей випадок (звісно, якщо це господарство застрахувалося від цього ризику).

У масштабах усієї країни та при наявності значної кількості господарств, які беруть участь у процесі страхування, вдається створити таку систему агрострахування, яка дозволяє мінімізувати негативний вплив різних ризиків і в такий спосіб забезпечити стабільність доходів виробника. Іншими словами, завдяки використанню страхових механізмів забезпечується стійкість усього циклу сільськогосподарського виробництва.

Сутність страхування – передача більшої частини (вартості) ризику іншій стороні за узгоджену плату (страхова премія) на визначений час та на погоджених умовах.

СТАБІЛІЗАЦІЯ АГРОВИРОБНИЦТВА

ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ

Агрострахування дозволяє повернути взяті в кредит кошти за рахунок страхового відшкодування в разі настання несприятливої події та полегшує доступ сільгоспвиробників до кредитних ресурсів.

У випадку повної чи часткової втрати врожаю ви зможете покрити свої збитки за рахунок страхових виплат. Це дає можливість стабілізувати свої доходи та продовжувати працювати без тривалих перерв у роботі чи проблем з фінансовою стійкістю. Агрострахування покликане запобігти різким коливанням ваших доходів.

Компенсація збитків завдяки страхуванню дозволяє своєчасно розрахуватися з переробниками, постачальниками матеріально-технічних ресурсів та іншими вашими партнерами.

Агрострахування спонукає до використання сучасних технічних та технологічних досягнень, зокрема, застосування надійних засобів захисту врожаю. Таким чином, воно сприяє підвищенню ефективності виробництва в аграрному секторі.

ЧЕСНА ЦІНА

Страхування є відносно недорогим у порівнянні з іншими способами управління ризиками. Клієнт сплачує страхову премію за отримання
страхового захисту від певних ризиків. Актуарно обґрунтована ставка премії забезпечує достатній рівень страхових премій для виплати
страхового відшкодування (у разі настання страхової події) та покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням страхового продукту. Первинний страховик зазвичай сплачує перестраховику перестрахову премію за прийняття останнім великої частини ризику, що виникає в результаті укладення страхових договорів. Ставки премії зазвичай розраховуються шляхом застосування статистичних методів до аналізу історичних рядів даних (даних за якомога більшу кількість попередніх років). Наприклад, ймовірність настання страхового випадку визначається на основі частоти настання таких випадків у минулому. Використання якісних історичних даних та правильно підібраний належний статистичний метод для аналізу даних дозволяє розрахувати справедливі страхові тарифи для агровиробника.

Розрахунок страхових тарифів вимагає залучення професійних актуаріїв.

Дізнатись більше про типи страхових продуктів на ринку агрострахування України можна тут: